Građevina

Građevina Elektrocentar Petek Tuzla

Sektor građenja profilirao se u samostalan sektor za izvođenje građevinsko zanatskih radova. U svojim začecima sektor je bio zamišljen kao popratna građevinska služba prilikom izvođenja elektroenergetskih poslova.


Međutim, okupljanjem kvalitetnih kadrova, što inženjerskog, a što izravnog radnog kadra, te nabavkom građevinske opreme i mehanizacije, služba građenja počinje samostalno preuzimati poslove.
S povećanim opsegom posla građevinski sektor iz godine u godinu neprestano raste, kako prihodom, tako i zahtjevnošću ugovorenih poslova.
Kako bi se rast kvalitetno pratio, rastao je i broj kvalifikovanog kadra, te danas slobodno možemo reći kako imamo kadar dorastao i najsloženijim projektima, što dokazuje vođenje, izgradnja i rekonstrukcija velikih investicijskih projekata kao što su:
– Iskopi i zatrpavanja za potrebe instalacije nadzemnih i podzenih NN i VN mreža,
– Izrada temelja i temeljnih stopa za NN i VN Stubove
– Podizanja i ugradnja armirano-betonskih stubova
– Rekonstrukcija komandnih prostora,
– Sanacija pumpne stanice na vodovodu Kruševo, Prgoševo i Dolovi,
– Građevinsko-zanatski radovi na centru civilne zaštite Olovo,
– Opremanje enterijera doma kulture Olovo,
– Radovi na rekonstrukciji i sanaciji fasade na objektima,
– Rekonstrukcija krova,
– Limarski radovi,
– Izgradnja nadstrešnica-montažnih objekata,
– Radovi na izgradnji pješačkih staza,
– Rekonstrukcija javnih objekata u skladu sa akcionim planom energijeske efikasnosti, utopljavanje zgrada itd., a smijer u kojem sektor ide jest izvođenje radova i na još većim građevinama.


Za izvođenje navedenih radova firma posjeduje svu potrebnu uredno atestiranu tehničko-tehnološku opremu (transportna sredstva, mehanizaciju, bušeće garniture, stručne alate i dr.)

5/5 - (1 vote)