Mjerenja i ispitivanja

Elektrocentar Petek Tuzla

Pružamo usluge osnovnih i specijalnih mjerenja i ispitivanja.

Osnovna ispitivanja:

 • ispitivanje električnih instalacija
 • provjera ispravnosti električnog priključka
 • neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala
 • mjerenje otpora zaštitnog vodiča
 • ispitivanje otpora izolacije vodiča u instalaciji
 • mjerenje otpora uzemljivača/uzemljenja
 • mjerenje impedancije petlje kvara
 • provjera ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju
 • provjera ispravnog odabira i podešavanja zaštitnih naprava od prekomjernih struja
 • ispitivanje ispravnosti zaštite od električnog udara u uvjetima kvara
 • polaritet vodiča
 • ispitivanje okretnog polja
 • pad napona u vodičima instalacije

Specijalna mjerenja i ispitivanja:

 • VN ispitivanja kabela i postrojenja
 • Lociranje kvarova na NN i SN podzemnim kabelima
 • Ispitivanja numeričkih zaštitnih uređaja
 • Dijagnostička ispitivanja transformatora
 • Mjerenje padova napona na kontaktnim i spojnim mjestima
 • Mjerenja specifičnog otpora tla te ispitivanje karakteristika uzemljivačkog sustava
 • Termografsko snimanje postrojenja i elektroenergetske opreme
 • Dijagnostička ispitivanja srednjenaponskih i visokonaponskih prekidača
 • Ispitivanja sustava istosmjernih napajanja (kapacitivne probe baterija, ispitivanje selektivnosti)
 • ispitivanje i provjera zaštite od atmosferskih i sklopnih prenapona
 • pregled i ispitivanja gromobranskih instalacija
5/5 - (1 vote)