Novosti

Spomen obilježje Civilnih žrtava rata Grad Živinice

Izgradnja spomen obilježja Civilnih žrtava rata za investitora Grad Živinice. Vrijednost investicije 36.764,00 KM. Elektrocentar Petek d.o.o Tuzla je kao i uvijek realizaciju ovog projekta izvršio u predviđenom vremenskom roku

Građevinski projekti u fazi izgradnje Elektrocentra Petek d.o.o Tuzla

Trudom i radom našeg stručnog tima smo realizirali dosta referentnih projekata u raznim građevinskim radovima. U nastavku vam donosimo neke od zanimljivih projekata u fazi izgradnje, čija će izvršenja uslijediti

Fotonaponska Elektrana EM-ONIKS d.o.o Lukavac

Fotonaponske elektrane omogućavaju direktno pretvaranje sunčeve energije u električnu i predstavljaju jedan od najelegantinjih i najefikasnijih načina korištenja energije sunca. Riječ je o energiji budućnosti čija je prednost iznimno čista

Tim Elektrocentar Petek Tuzla

Za uspješan tim je važna pravilna kombinacija znanja i vještina, uloga i stilova njegovih članova. Pri tome je dobro da su po nekim osobinama članovi tima izjednačeni, a po drugima

Ormar kompenzacije reaktivne energije

Kompenzacija reaktivne energije predstavlja jednu od najboljih investicija za smanjenje troškova energije. Reaktivna energija je dio utrošene energije, koja se ne pretvara u koristan rad. Prema tome, potrošači troše aktivnu

Fotonaponska Elektrana MEŠIĆ COM d.o.o

Elektrocentar Petek d.o.o Tuzla pristupio je izgradnji Fotonaponske Elektrane čija se proizvedena električna energija koristi za vlastite potrebe. U pitanju je Fotonaponska Elektrana snage 30 kW za vlastite potrebe izgrađena

Gromobranska instalacija na Džamiji Međeđa Općina Sapna

Elektrocentar Petek d.o.o Tuzla pristupio je realizaciji gromobranske instalacije na Džamiji u mjestu Međeđa Općina Sapna. Slike uspješne realizacije u nastavku…. Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju, Vaš Elektrocentar Petek d.o.o Tuzla.

Priključenje stubne transformatorske stanice STS-B 10(20)/o,4 kV

Projekat realizacije priključka stubne transformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV “Škola Mala Brijesnica 2” u realizaciji kompanije Elektrocentar Petek d.o.o Tuzla od strane Investitora  JP Elektroprivreda BiH d.d -Sarajevo Podružnica “Elektrodistribucija”

Solarna Fotonaponska Elektrana Bony d.o.o

U toku je još jedna uzbudljiva realizacija projekta kompanije Elektrocentar Petek d.o.o Tuzla. Naime potpisivanjem ugovora sa kompanijom Bony d.o.o dana 01.02.2024 godine, udovoljili smo zahtijevima te pristupili izgradnji Fotonaponske