Solarna Fotonaponska Elektrana COSMOS-COMMERCE d.o.o

Elektrocentar Petek d.o.o Tuzla sa ponosom prestavlja još jedan u nizu završen projekat , koji je realizovan sa našim partnerom COSMOS-COMMERCE d.o.o.

Uzajamna saradnja ove dvije Partnerske kompanije je od velikog znaćaja za unapređenje budućnosti rada na obostranu korist, gdje smo sa velikim zadovoljstvom odgovorili na zahtijev partnerske kompanije.

Potpisanim ugovorom između izvođača radova Eelektocentar Petek d.o.o Tuzla i naručioca Cosmos-Commerce d.o.o dana 09.02.2024 godine pokrenuta je realizacija izgradnje Solarne Fotonaponske Elektrane za vlastite potrebe snage 30kW.

Počevši od pripremnih radova razmjeravanja i montaže nosača za fotonaponske panele, montaže kanalica,

kabliranja, montaže konektora, postavljanja invertera te mjernog ormara.

Uz sve pripremne radnje, montiranje fotonaponskih panela gdje u konačnici vidimo gotov projekat Fotonaponske Elektrane.

Radovi na Fotonaponskoj Elektrani su na obostrano zadovoljstvo tekli u najboljem redu, te se odvijanjem radova po planu projekat sveo na još jedan u nizu uspješno realizovanih.

Zahvaljujemo našem pratneru COSMOS-COMMERCE d.o.o na ukazanom povjerenju.

Loading

Rate this post